Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky
stefl3

Pro mě jako zaměstnavatele není moc důležité, s jakými papíry a tituly k nám adepti na zaměstnání přicházejí. Vybíráme je podle toho jaké mají zkušenosti, co dokázali a hlavně jaké mají schopnosti a dovednosti. Práce u nás je většinou natolik specifická, že jen těžko najdeme někoho, kdo to už umí, a tak je pro nás nejdůležitejší zda jsou připraveni a schopni a ochotni se stále učit. Samozřejmě se snažíme, aby se naši zaměstanci dále vzdělávali a to všemi možnými metodami: od pořádání vlastních interních kurzů, přes účast na kurzech pořádaných jinými společnostmi, vysokými školami, dalším studiem, stážemi v zahraničí, až po vyjezdy na konfernce i s využitím moderních zdrojů (například MOOC kurzy). Máme i interní newsletter, který vlasně také není ničím jiném než vzděláváním. Pořádáme besedy se zajímavými lidmi, společné akce, večírky – i to je vzdělávání. Vzhledem k tomu, že u nás máme velmi uvolněnou pracovní dobu, zkrácené i sdílené úvazky daří se u nás i otcům a matkám s malými dětmi. Vím, že hodně věcí se lépe učí mimo školu, tedy se otevíráme spolupráci se školami, bereme studenty na praxe či stáže. Zároveň to, co jako firma umíme dobře, sdílíme dál prostřednictvím blogů nebo na wikipedii. Vydáváme i newslettr pro širší zaintersovanou veřejnost a také časopis Perpetuum, který je směřován k osvětě mezi rodičům, takže vlastně zase vzdělávání. V rámci firemního CSR podporujeme řadu dalších projektů, které se zabývají vzděláváním, např. Khanovu školu.

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání