Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

Víme kam jdeme – máme jasnou a formulovanou vizi. Motivuji pracovníky k jejímu naplňování. Je pro mě důležité demokratické vedení týmu pedagogů i ostatních zaměstnanců a partnerské vztahy na všech úrovních. Respektujeme osobnosti, podporuji kreativitu a vytváření prostoru pro naplňování zájmů a rozvoje silných stránek. Sleduji nové trendy ve vzdělávání, zkoušíme a zavádíme je – zbytečně se nebojíme a učitele škola baví. Podporuji profesní rozvoj každého pedagoga například pomocí hodnotících rozhovorů. Dále podporuji vytváření profesionálního učebního prostředí – učitelé fungují i v roli lektorů – jsme učící se organizace. Jsme školou komunitní – školou přívětivou, otevřenou rodičům i dalším zájemcům o vzdělávání – podporujeme rodičovské aktivity a pracujeme na společných projektech. Konkrétní kroky, které děláme jsou například: tréninkové centrum programu Začít spolu, implementace moderních trendů do výuky (diferenciace, projektová výuka, školní poradenská služba na škole, zapojování moderních technologií – od počítačové učebny jako základu až do podoby výuky ve formátu 1:1, modernizace sdílení a komunikace i v rámci školy s využitím Google Apps), realizace a šíření filozofie komunitního vzdělávání, založení bilingvního programu v MŠ a ZŠ, šíření myšlenky dvojjazyčného vzdělávání, realizace rané výuky cizích jazyků (od 2 let věku), spolupráce s dalšími organizacemi, spolupráce s předními českými univerzitami na počátečním a celoživotním vzdělávání učitelů, koordinace mezinárodních projektů v rámci Programu celoživotního učení, realizace projektů Comenius, Světová škola, RAMPS – VIP III, Extra třída, spolupráce na celoročním projektu rodičů – Fit rodiče mají fit děti -„ Být fit je cool v celé naší school“ (stravování, měsíc úsměvů, pochval aděkování, dojdi to …)

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání