Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

Na třídních schůzkách, individuálních pohovorech se snažím vést s rodiči otevřený dialog nejen o jejich dítěti, ale také o současném školství, problémech systému, o moderních trendech vzdělávání a jejich rodičovských právech se spolupodílet při výchově (podle jejich vůle a možností) vlastních dětí, jako i na životě celé školy. Sám se snažím vzdělávat v oboru, neustrnout u metod a postupů, které se stávají rutinou, vyvarovat se příliš zaběhlým stereotypům myšlení i jednání. Chci si užít každý den s dětmi příjemně a naplno.

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání