Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

O tom, že bych šla někdy v budoucnu učit, pravidelně uvažuji. Jednak mám ve svém současném zaměstnání přístup k rozsáhlému jazykovému materiálu, který bych mohla při vyučování mateřštiny využít, a pak musím přiznat, že je pro mě jako matku malých dětí atraktivní schéma práce a dovolených tak, jak je vymezuje školní rok. Vyučovat bych chtěla spíše jazyk, proto by mé kroky směřovaly nejspíš na druhý stupeň základní školy či nižší ročníky víceletých gymnázií. Tuto fázi školní docházky považuji pro výuku mateřštiny za klíčovou. Při vlastní výuce bych chtěla usilovat zejména o to, aby absolventi základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií nejen dobře znali pravopis, ale byli i schopni číst s porozuměním a správně rozlišit komunikační funkce textu (například bezpečně poznat reklamní sdělení od textu odborného). Moje příprava na případné povolání učitele není momentálně nijak intenzivní. Pedagogické minimum jsem absolvovala v rámci své vysokoškolské přípravy, nicméně se snažím sledovat trendy ve vzdělávání a konfrontovat je s každodenní realitou svých dětí. V rámci svých rodičovských možností pak usiluji o změnu a o intenzivnější propojení školy a běžného života. Zároveň shromažďuji zajímavé jazykové jevy i chyby, s nimiž přicházím v rámci své práce do styku, a pomalu si vytvářím databázi neotřelých příkladů, které bych mohla při případné výuce využít. 

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání