Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

Ve společnosti META, o.p.s. působím od roku 2006, kdy byla zahájena činnost poradenského a informačního centra pro cizince (v oblasti vzdělávání). Má pracovní náplň se postupně proměňovala od poskytování odborného poradenství cizincům, kteří se potřebovali zorientovat v systému českého školství, přes podporu učitelů při práci s žáky bez znalosti vyučovacího jazyka, až po síťování klíčových aktérů, kteří tvoří institucionální prostředí, ve probíhá integrační proces dětí, které přicházejí do českých škol z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Mým cílem je, aby učitelé ve školách byli dobře připraveni na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě se jedná o jazykovou bariéru, která limituje i podporu rodičů s migrační zkušeností). K naplnění tohoto cíle směřujeme naše aktivity, až již se jedná o vzdělávání učitelů, metodickou podporu a poradenství, ale také vyjednávání podpory pro školy a iniciování systémových změn.

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání