Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

Pravidelně sleduji aktuální informace a trendy ve vzdělávání, které vyhledávám mj. i na webových stránkách EDUin a v newsletteru společnosti SCIO. Ze zahraničních zdrojů čerpám informace zejména z přednášek na www.ted.com nebo http://www.theguardian.com/education. Účastním se vzdělávacích seminářů a kurzů se zaměřením na seberozvoj, rovněž konferencí a veřejných debat o důležitých aktuálních společenských tématech, nabyté znalosti a zkušenosti pak předávám dál. Setkávám se s mladými lidmi z celé Evropy, se kterými diskutuji nejen o vzdělávání v konkrétních evropských zemích. Pravidelně se účastním voleb, přičemž mě zajímá, jak jednotlivé politické strany a hnutí reflektují vzdělání ve svých volebních programech a kampaních. Rovněž v rámci své práce podporuji vzdělávání široké veřejnosti i politiků a političek.

Comments are now closed for this article

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání